မိတ္ေဆြမ်ားအားလုံးအတြက္ . ၂၀၁၉ ႏိုဝင္ဘာလ (၈)ရက္မွ ၊ (၁၅)ရက္အတြင္း . ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္ ၊ သတိျပဳရန္ ၊ ယၾတာျပဳရန္ (၁)ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

မိတ္ေဆြမ်ားအားလုံးအတြက္
.
၂၀၁၉ ႏိုဝင္ဘာလ (၈)ရက္မွ ၊ (၁၅)ရက္အတြင္း
.
ေဆာင္ရန္ ၊ ေရွာင္ရန္ ၊ သတိျပဳရန္ ၊ ယၾတာျပဳရန္

(၁)ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း

.
အကြၽႏ္ုပ္၏ ဣဌသေဘာေဆာင္သည့္ ေကာင္းေသာေဟာခ်က္မ်ား မွန္ကန္၍ ၊ အနိဌသေဘာေဆာင္သည့္ မေကာင္းေသာေဟာခ်က္မ်ား တက္တက္စင္ေအာင္ လြဲမွားပါေစသတည္း။ …. ။
.
မိတ္ေဆြတို႔၏ေကာင္းက်ိဳးမ်ားကို အစဥ္လိုလားေသာမင္းသိမ္းခိုင္ (ေ႐ႊရမ္းထူးလင္း)

.
ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္ — မင္းသိမ္းခိုင္ (ေ႐ႊရမ္းထူးလင္း)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *