ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသတင္း အမွတ္စဥ္(၁၅/၂၀၁၉)

ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းသတင္း အမွတ္စဥ္(၁၅/၂၀၁၉)
===============================
(၂၀၁၉ ခုႏွစ္၊ ႏိုဝင္ဘာလ ၈ ရက္)
========================
(ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္(၀၇:၀၀)နာရီအခ်ိန္ထုတ္ျပန္ခ်က္)
=================================
(က) အားေကာင္းေသာဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္းအေျခအေန
(၁) ယေန႔ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၀၆:၃၀)နာရီအခ်ိန္ တိုင္းထြာခ်က္မ်ားအရ ဘဂၤလားပင္လယ္ ေအာ္အေနာက္အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ယင္းႏွင့္ဆက္စပ္လွ်က္ရွိေသာ ဘဂၤလားပင္လယ္ေအာ္ အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတို႔တြင္ ျဖစ္ေပၚေနေသာ အားေကာင္းေသာ ဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း (Severe Cyclonic Storm) “ဘာဘ္ဘယ္” (BULBUL)သည္ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္ သို႔ ေ႐ြ႕လ်ားခဲ့ၿပီး၊ အိႏၵိယႏိုင္ငံ၊ ပါရာဒစ္ပ္ၿမိဳ႕(Paradip) (ဩရိႆ-Odisha)၏ ေတာင္-အေရွ႕ေတာင္ဘက္ ေရမိုင္ (၂၂၅)မိုင္ခန႔္၊ စာဂါကြၽန္း(Sagar Islands) (အေနာက္ဘဂၤလား ျပည္နယ္-West Bengal) ၏ ေတာင္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ေရမိုင္ (၃၀၀)မိုင္ခန႔္၊ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၊ ခီပူပါရာၿမိဳ႕ (Khepupara) ၏ ေတာင္-အေနာက္ေတာင္ဘက္ ေရမိုင္ (၃၄၅)မိုင္ခန႔္၊ ျမန္မာႏိုင္ငံ၊ စစ္ေတြၿမိဳ႕ (Sittwe) ၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ေရမိုင္ (၃၆၀) မိုင္ခန႔္ႏွင့္ ေမာင္ေတာၿမိဳ႕(Maungdaw)၏ အေနာက္ေတာင္ဘက္ ေရမိုင္ (၃၆၅)မိုင္ခန႔္ အကြာ ပင္လယ္ျပင္ကို ဗဟိုျပဳေနပါသည္။
(၂) အားေကာင္းေသာဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း “ဘာဘ္ဘယ္” (BULBUL)၏ လက္ရွိအေျခအေန မွာ ျမန္မာႏိုင္ငံဘက္သို႔ ဦးတည္ေ႐ြ႕လ်ားမည့္ အေျခအေနမရွိေသးသျဖင့္ အဝါေရာင္ အဆင့္ဟု သတ္မွတ္ပါသည္။

(ခ) အားေကာင္းေသာဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း၏ တည္ေနရာ၊ ဗဟိုခ်က္ေလဖိအားႏွင့္ ေလတိုက္ႏႈန္း
(၁) အဆိုပါ အားေကာင္းေသာဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း “ဘာဘ္ဘယ္” (BULBUL)သည္ ျမန္မာစံေတာ္ခ်ိန္ (၀၆:၃၀)နာရီအခ်ိန္တြင္ ေျမာက္လတၱီက်ဳ(၁၆.၆)ဒီဂရီႏွင့္ အေရွ႕ ေလာင္ဂ်ီက်ဳ (၈၇.၇)ဒီဂရီတြင္ရွိၿပီး၊ ဗဟိုခ်က္ေလဖိအား (၉၉၂)ဟက္တိုပါစကယ္ႏွင့္ အျမင့္ဆုံးေလတိုက္ႏႈန္းမွာ တစ္နာရီလွ်င္ (၆၅)မိုင္ႏႈန္းျဖစ္ပါသည္။ မုန္တိုင္း၏ လက္ရွိ ေ႐ြ႕လ်ားႏႈန္းမွာ တစ္နာရီလွ်င္ (၅)မိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ပါသည္။
(ဂ) ေနာက္(၇၂)နာရီအတြင္းခန္႔မွန္းခ်က္
(၁) အဆိုပါ အားေကာင္းေသာဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း “ဘာဘ္ဘယ္” (BULBUL)သည္ ပိုမိုအား ေကာင္းလာႏိုင္ၿပီး၊ ကနဉီးတြင္ ေျမာက္-အေနာက္ေျမာက္ဘက္သို႔ ေ႐ြ႕လ်ားၿပီးေနာက္ ေျမာက္ဘက္သို႔ဆက္လက္ေ႐ြ႕လ်ားကာ၊ ေနာက္ (၇၂)နာရီအတြင္း အေနာက္ဘဂၤလား ျပည္နယ္ႏွင့္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံကမ္းေျခကို စာဂါကြၽန္း(Sagar Islands)ႏွင့္ ခီပူပါရာၿမိဳ႕ (Khepupara)ၾကားမွ ျဖတ္ေက်ာ္ဝင္ေရာက္ႏိုင္သည္ဟု ခန္႔မွန္းရပါသည္။

(ဃ) အသိေပးႏႈိးေဆာ္ခ်က္
(၁) အဆိုပါ အားေကာင္းေသာဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း “ဘာဘ္ဘယ္” (BULBUL)၏ အရွိန္ ေၾကာင့္ ယေန႔နံနက္မွ ေနာက္(၄၈)နာရီအတြင္း စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးေအာက္ပိုင္း၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာစိပ္စိပ္မွ ေနရာ အႏွံ႔အျပား၊ ေနျပည္ေတာ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးအထက္ပိုင္း၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ကခ်င္ျပည္နယ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္၊ ကယားျပည္နယ္၊ ကရင္ျပည္နယ္ႏွင့္ မြန္ျပည္နယ္တို႔ တြင္ ေနရာက်ဲက်ဲ မိုးထစ္ခ်ဳန္း႐ြာၿပီး၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီး၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး၊ ဧရာဝတီတိုင္းေဒသႀကီး၊ ခ်င္းျပည္နယ္ႏွင့္ ရခိုင္ျပည္နယ္တို႔တြင္ ေနရာကြက္၍ မိုးႀကီး ႏိုင္ပါသည္။

(၂) ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ၊ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ မၾကာ ခဏ မိုးသက္ေလျပင္းမ်ားက်ေရာက္ၿပီး လႈိင္းႀကီးရာမွ လႈိင္းအလြန္ႀကီးမည္။ မိုးသက္ ေလျပင္းက်စဥ္ ေရျပင္/ေျမျပင္ေလသည္ တစ္နာရီလွ်င္ (၄၅)မိုင္အထိ တိုက္ခတ္ႏိုင္ ပါသည္။ က်န္ျမန္မာ့ပင္လယ္ျပင္တြင္ လႈိင္းႀကီးမည္။ လႈိင္းအျမင့္မွာ ျမစ္ဝကြၽန္းေပၚ၊ ရခိုင္ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ (၉)ေပမွ (၁၄)ေပခန္႔ႏွင့္ မုတၱမေကြ႕၊ မြန္-တနသၤာရီကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔တြင္ (၇)ေပမွ (၉)ေပခန႔္ ရွိႏိုင္ပါသည္။

အႀကံျပဳခ်က္
၂။ အဆိုပါ အားေကာင္းေသာဆိုင္ကလုန္းမုန္တိုင္း “ဘာဘ္ဘယ္”(BULBUL)၏ အရွိန္ေၾကာင့္ ျပည္တြင္းေလေၾကာင္း ပ်ံသန္းေရး၊ ျမန္မာ့ကမ္း႐ိုးတန္းတစ္ေလွ်ာက္ႏွင့္ ကမ္းလြန္ပင္လယ္ျပင္တို႔ရွိ ကမ္းနီး၊ ကမ္းေဝး ငါးဖမ္းေရယာဥ္မ်ား၊ သေဘၤာမ်ားအေနျဖင့္လည္း ႀကိဳတင္သတိျပဳႏိုင္ပါရန္ အသိေပး ႏႈိးေဆာ္အပ္ပါသည္။

ေလးစားစြာျဖင့္ ခရက္ဒစ္ — မိုးေလဝသႏွင့္ဇလေဗဒၫႊန္ၾကားမႈဦးစီးဌာန

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *