ဆရာၾကီးမင္းသိခၤ ရဲ႕ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း (၂၀.၅.၂၀၁၉ မွ ၂၅.၅.၂၀၁၉ ထိ)

ဆရာၾကီး မင္းသိခၤ ရဲ႕ (၇) ရက္သားသမီးမ်ားအတြက္ တစ္ပတ္စာ ေဟာစာတမ္း (၂၀၁၉ ေမလ ၂၀ ရက္ မွ ေမလ ၂၅ ရက္ ထိ)

“တနဂၤေႏြ သားသမီးမ်ား”

 

 

“တနလၤာ သားသမီးမ်ား”

 

 

“အဂၤါ သားသမီးမ်ား”

 

“ဗုဒၶဟူး/ရာဟု သားသမီးမ်ား”

 

 

“ၾကာသပေတး သားသမီးမ်ား”

 

 

 

“ေသာၾကာ သားသမီးမ်ား”

 

 

“စေန သားသမီးမ်ား”

 

 

 

ေလးစားစြာျဖင့္ – Credit

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *